Úvod

Česká verze Německá verze

Kovové palety a konstrukce pro automobilový průmysl

Celoplechové palety

CELOPLECHOVÉ PALETY

Speciální palety

SPECIÁLNÍ PALETY

DRÁTĚNÉ PALETY

Speciální palety

SPECIÁLNÍ PALETY


V mnoha průmyslových odvětvích a podnicích tvoří palety moderní základ průmyslové logistiky – ať už hovoříme o Mikrologistice, nebo Makrologistice. Tyto palety, ať už kovové, plastové či dřevěné slouží ve všech firmách které vyrábějí nějaký výrobek, který je potřeba přemístit, uskladnit, či dodat k zákazníkovi.Palety se využívají převážně v automobilovém průmyslu, který je v rámci ČR značně preferován, dále ve slévárenství, potravinářském průmyslu, zemědělství, sklářství, a ostatních oborech. Na základě podnikových logistik jsou zpracovávány systémové analýzy pohybu zásob a zboží. Tyto analýzy lze optimalizovat a vytvářet konečnou podobu skladů a přepravních cest. Jsou velkým přínosem a mají velký vliv na ekonomickou stránku výroby, a zrychlení distribučního procesu k zákazníkovi. Vhodným vytvořením podnikové logistiky lze ušetřit nemalé finanční prostředky.

Euro-Pool-Gitterboxpaleta - Evropská univerzální Gitterboxpaleta - atestovaná dle DIN 15155
  Více informací naleznete na oficiálních stránkách Evropské paletové asociace EPAL
Kovové palety - univerzální ohradová
Kovové palety - speciální jednoúčelové pro automotive